ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

18,00 € + Φ.Π.Α

18,00 € ανά τεμάχιο

Νέο

Πλέγματα οπλισμού.

  • ΠΛΕΓΜΑ O-92(4,2mm 2,15x5)==18/Φύλλο

  • ΠΛΕΓΜΑ Τ-92(4,2mm 2,15x5)==24/Φύλλο

  • ΠΛΕΓΜΑ T-139(4,2mm 2,15x5)==34/Φύλλο

  • ΠΛΕΓΜΑ T131 (5mm 2x5)=32 €/Φύλλο

  • ΠΛΕΓΜΑ T188 (6mm 2x5)=50€/Φύλλο

  • ΠΛΕΓΜΑ T251 (8mm 2,15x3,60)=45€/Φύλλο

  • ΠΛΕΓΜΑ Τ261 (10mm 2,15x3,60)=72€/Φύλλο