ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

15,00 € + Φ.Π.Α

15,00 € ανά τεμάχιο

Νέο

Πλέγματα οπλισμού.

  • ΠΛΕΓΜΑ O-92(4,2mm 2,15x5)==15/Φύλλο

  • ΠΛΕΓΜΑ Τ-92(4,2mm 2,15x5)==20/Φύλλο

  • ΠΛΕΓΜΑ T-139(4,2mm 2,15x5)==28/Φύλλο

  • ΠΛΕΓΜΑ T131 (5mm 2x5)=26 €/Φύλλο

  • ΠΛΕΓΜΑ T188 (6mm 2x5)=42€/Φύλλο

  • ΠΛΕΓΜΑ T251 (8mm 2,15x3,60)=38€/Φύλλο