ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

165,00 € + Φ.Π.Α

Νέο

Τσιμεντοσωλήνες για πηγάδια και βόθρους διαφόρωv διαστάσεων.

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τσιμεντοσωλήνα Φ120cm Οπλισμένη=165€

 • διαστάσεις: Φ120cm
 • κατηγορία σκυροδέματος: C16/20
 • οπλισμός πλέγμα: σιδηρόβεργα άνω και κάτω χείλος
 • πάχος: 9cm
 • βάρος: 930kg

Τσιμεντοσωλήνα Φ180cm Οπλισμένη=195€

 • διαστάσεις: Φ180cm
 • κατηγορία σκυροδέματος: C16/20
 • οπλισμός: σιδηρόβεργα άνω και κάτω χείλος
 • πάχος: 10cm
 • βάρος: 1386kg

Τσιμεντοσωλήνα Φ230cm Οπλισμένη=225€

 • διαστάσεις: Φ230cm
 • κατηγορία σκυροδέματος: C16/20
 • οπλισμός: σιδηρόβεργα άνω και κάτω χείλος
 • πάχος: 12cm
 • βάρος: 2073kg

 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ


Φ20= 9,50€
Φ30= 14,00€
Φ40= 18,00€
Φ50= 29,00€
Φ60= 33,00€
Φ80= 48,00€
Φ100= 60,00€

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ-ΣΥΣΤΟΛΕΣ


Φ120/75= 120€
Φ120/50= 90€
Φ120/25= 60€

- +