ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 42,5N (25Kgr)

3,60 € + Φ.Π.Α

Νέο

To τσιμέντο TITAN CEM II/A-M (P-LL) 42.5 N είναι ένα σύνθετο τσιμέντο PORTLAND που παράγεται με την συνάλεση κλίνκερ, ποζολάνης, ασβεστόλιθου και γύψου.
 
Παρέχει:
  • πολύ υψηλή μηχανική αντοχή
  • πρώιμες αντοχές
  • εργασιμότητα
 
Χρήσεις:
  • Κτίσιματα, τσιμεντοκονίες, επιχρίσματα, τοιχοποιίες εκτοξευμένο σκυρόδεμα, ανακαινίσεις.
  • Σκυροδέματα οπλισμένα και άοπλα.

- +