ΜΟΝΩΤΙΚΑ RAVATHERM ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ (DOW)

4,69 € + Φ.Π.Α

Νέο

Μόνωση στοιχείων από τοιχοποιία με γραφιτούχα εξηλασμένη πολυστερίνη μάρκας DOW

Διατίθεται σε διαστάσεις 2,50mX0,60m και σε πάχη:

ΤΟΙΧΟΥ
3ΑΡΙ=4,69€/m2+φπα
5ΑΡΙ=7,61€/m2+φπα


ΜΠΕΤΟΥ
3ΑΡΙ=5,20€/m2+φπα
5ΑΡΙ=8,05€/m2+φπα

ΔΩΜΑΤΑ-ΣΤΕΓΕΣ

3ΑΡΙ=5,05€/m2+φπα
5ΑΡΙ=7,98€/m2+φπα

- +