ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ PROTO PMF 4.5 kg/m²

2,80 € + Φ.Π.Α

Νέο

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ PROTO PMF 4.5 kg/m²

Η ασφαλτική μεμβράνη PROTO PMF 4.5 kg/m² είναι πλαστομερής στεγανωτική μεμβράνη, της οποίας το ασφαλτικό μίγμα
αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή (IPP,APP).Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό
πολυεστέρα και η πάνω επιφάνειά της προστατεύεται από ψηφίδα .Η κάτω επιφάνεια της μεμβράνης καλύπτεται με φίλμ
πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου.

Ασφαλτικό μίγμα
 καλή αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες
 καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
 απόλυτα υδατοστεγανό
 καλή αντοχή σε όξινες και βασικές ουσίες

Πολυεστερικό ύφασμα
 καλή αντοχή στον εφελκυσμό και αντίστοιχα μεγάλη επιμήκυνση
 καλή αντοχή στo σχίσιμο με καρφί
 καλή αντοχή στη στατική φόρτιση

Ορυκτή ψηφίδα
 εξαιρετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
 αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μεμβράνης
 μειώνει την εξάπλωση της φλόγας σε περίπτωση φωτιάς

ΡΟΛΟ: 1 Χ 10m

ΤΙΜΗ: 2,80€/m²+φπα

- +