ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

18,00 € + Φ.Π.Α

18,00 € ανά τεμάχιο

Νέο

Πλέγματα οπλισμού.

ΠΛΕΓΜΑ O-92(4,2mm 2,15x5)==18€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ Τ-92(4,2mm 2,15x5)==24€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T-139(4,2mm 2,15x5)==34€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T-196(5mm 2,15x5)==55€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T131 (5mm 2x5)=32 €/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T188 (6mm 2x5)=50€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ T251 (8mm 2,15x3,60)=45€/Φύλλο
ΠΛΕΓΜΑ Τ261 (10mm 2,15x3,60)=72€/Φύλλο